Monologický

Monológ
MONOLOG, -a, m. Reč jednej osoby, určená pre poslucháčov alebo pre seba. Scenic m. Vnútorný priestor

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.