Miera úmrtnosti Tabuľka

Štatistická miera úmrtnosti, vypočítaná ako pomer počtu úmrtí na smrteľný stôl k počtu ľudí žijúcich v danom veku.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.