Mu'awiya aj

(zomrel 680) - zakladateľ a prvý kalif (661-680) Umayyad dynastie. Stalo sa z kmeňovej aristokracie kmeňa Quraysh. Od roku 639 - guvernér Sýrie. V roku 657 vstúpil do boja proti Chalífovi Aliovi a po zabití Charijitov v roku 661 bol vyhlásený za kalif. Urobil si silu dedičných kalifov. Pod Moskvou sa hlavné mesto kalifátu stalo Damaskom. Politika M. vyjadrila záujmy šľachty arabov. kmene. Bol významným diplomatom a správcom. Lit. : V. Bartold, Khalif a sultán, "Svet islamu", 1912, v. 1; lammens H., Etudes sur le règne du calife omaiyade Moawia I, Beyrouth, 1906-09.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.