Multitermán

multifunkčná stanica
multifunkčná, -a, m. Pracovník obsluhuje veľa strojov naraz.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.