Broker Vzájomnosť

zásada poistných vzťahov, keď poisťovňa umiestňuje a uzatvára zaistné zmluvy prostredníctvom maklérov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.