NANDES

Dynasty králi ďalšie. Inden. štát Magadha (asi 364-322 pred nl). Historické. tradície, N. boli "nízke" v pôvode - zo sudras. Zakladateľom rodu bol Mahapadma N. (alebo Ugrasena), zvrhol kráľa Magadha dynastie Shayshunaga alebo dobyli túto krajinu. Zdroje (Purány) opisujú Mahápadmu ako "bojovníka ksatrija", ktorý rozdrtil veľa starých nezávislých a polozávislých štátov, v ktorých vládli ksatríja. V stave P. vstúpil veľká časť severu. India (s výnimkou severozápadu) a rozsiahle oblasti v dekanoch (Kalinga atď.). Posledný N. - Dhana Nanda - bol zvrhnutý Chandragupta Maurya. Informácie o H. sú veľmi neurčité. Niektorí vedci volajú iné dátumy vlády N .: 364-324, 364-314, 421-321 pnl. e.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.