NASSAR

Fuad (narodený 7. novembra 1916) je robotník a komunista. pohyb Jordánu. Rod. v meste Nazareth (Palestína); podľa profesie - pracovníka. V komunistickom. Hnutie sa zúčastňuje od roku 1943. V rokoch 1946-48 bol členom Ústredného výboru, od roku 1949 - tajomníkom Ligy národov. oslobodenie - komunista. organizácia Arabov Palestíny, založená v roku 1943 (od roku 1951 - Jordánska komunistická strana, ICP). Od roku 1951 - prvý tajomník ústredného výboru IKP. V roku 1951 bol zatknutý av roku 1952 odsúdený na desať rokov ťažkej práce; v roku 1956 pod tlakom davu. Masy boli prepustené, ale museli opustiť krajinu. N. viedol delegáciu ICP na XXI, XXII a XXIII kongresoch CPSU a na stretnutiach predstaviteľov komunistov. a robotnícke strany v Moskve v rokoch 1957 a 1960. Autor článkov o problémoch národného. -osvobodit. pohyby na arabskom. Východ, prekladateľ diela zakladateľov marxizmu-leninizmu Arabovi. lang.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.