čAs

čas
nedostatok času (hovorový.). 1. -a, manžel. Nedostatok voľného času. Neprišiel kvôli nedostatku času. 2. vo val. tale. , , ktorým , s neo-pred. Raz, nie je čas. Som zainteresovaný v tomto n.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.