Neoliberalizmus

neoliberalizmus
- smer politického hospodárstva, ktorý odôvodňuje potrebu spojiť štátnu reguláciu s voľnou súťažou.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.