ČIstá hmotnosť

See. Net

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.