Povolanie

cestujúci
OCCUPANT, -a, m. Účastník okupácie, útočník. Vyhostenie útočníkov.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.