MCC

MCC

(detská bábovička) - starej ruskej miera hmotnosť rovnajúcu sa 40 libier (16, 381 kg> ). Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.