Ponuka Hodnota

množstvo tovaru alebo služieb, ktoré môže výrobca alebo predávajúci ponúkať na trhu na dané časové obdobie. Pridaná hodnota závisí od cien tovarov a služieb, výrobných nákladov, úrovne technológie, sumy daní. Pridaná hodnota spolu s výškou dopytu je hlavným faktorom určujúcim úroveň cien.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.