Ofset

druh bezhotovostných platieb uskutočnených započítaním vzájomných pohľadávok firiem a spoločností na dodanie tovaru alebo služieb.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.