CHRISTIAN

POPLATOK
ŤAŽKÝ, -bad, manžel. V starých dňoch: široký kaftan s veľkým skladacím golierom a štrbiny v rukávoch.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.