Potrubia na tankery, nákladné

potrubia do cisterny, nákladu

- pre výrobu manipulácie s nákladom, ako sú: nakladanie, vykladanie a čerpacie oleja na tankeroch (cisternové) ustanoviť osobitné riadky: čistenie, vykladanie a čistenie. Nakladanie a vykladanie sa vykonáva na rovnakom potrubí, a to len za účelom výroby cez zaťaženie čerpadiel okolo každého z nich nastaviť obtokové potrubie rovnaké časti ako výboja. Sťahovacia vedenie je úplne nezávislá na nakladacej rúrky pomocné línie, spôsobmi, ktoré sú v každom cisterny. Príjemcovia potrubie nedosiahne na dno nádoby iba 20 mm, , ktorá umožňuje vyložiť loď takmer úplne.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.