Oleja

Olejovitosť
OILY, th, th; ! St. Impregnované alebo pokryté olejom, mastné, lesklé. Olejová kvapalina. Olejnatý povrch.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.