Analýza variantov Sériový

metóda riešenia problémov s optimalizáciou založená na dôslednom porovnaní, analýze a výbere možností. Účelom A. v. atď. - výber variantu zo súboru na základe postupne plánovaných experimentov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.