účTovníctva organizácie

- systém podmienkach a konštrukčných prvkov procesu účtovníctva, s cieľom získavanie spoľahlivých a včasných informácií o ekonomických činnostiach podniku a kontrolu nad racionálnym využívaním výrobných zdrojov a najvýhodnejším predajom hotových výrobkov