OTC Turnover

See. Tržby z predaja

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.