OVATION

OVATION
OVATION a manželky. Nadšené náznaky schválenia a pozdravy, búrlivý potlesk. Usporiadať s.o. ovation. Dlhé ovatia.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.