Paang

Peňažné jednotkou kráľovstva Tonga, ktorý bol zavedený 03.04.1967

numizmatická encyklopédie. 2000.