Papierovanie

MANAŽMENT PAPIEROV
MANAŽMENT PAPIEROV, -f, (Hovorový. Neodymu.). Rovnako ako byrokracia (v 2 hodnotách).

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.