Partnerstvo

forma organizácie spoločnosti, ktorá je založená na základe zmluvy medzi partnermi, ktorá stanovuje ich práva, povinnosti, povinnosti atď.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.