Vertexes Ascending

v technickej analýze je údaj na cenovom grafe vo forme sekvencie vrcholov, keď každý nasledujúci vrchol je vyšší ako predchádzajúci vrchol. Označuje, že rastúci trend bude pokračovať.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.