PENTAGON

(anglicky päťuholník, z gréckeho pentagonon - .. päťuholníka) - päťuholníkové budovy vojenskej. min-va USA cca. Washington (Virginia), najväčší admirál. budova sveta. V najširšom zmysle slova vojenské. US Office. P. je symbolom Amer. militarizmu a agresie. P. má veľký vplyv na formovanie politiky vlády USA. Lit. : Mills R., vládnuca elita, trans. s angličtinou. , M., 1959; Morev V. Pentagon, M., 1963.

Sovietsky Historická encyklopédie. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.