Pigmentárny

pigmenty
PIGMENT, -a, m. (Špeciálne).

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.