PLANOGRAM

Rozloženie rozloženia tovaru na konkrétnom obchodnom zariadení s poznámkami. Povinné prvky planogramu: rad sortimentov - zoznam požadovaného artikla pre výrobok v sklade (sKU); množstvo každého predloženého tovaru (SKU) - označenie minimálneho prípustného množstva tovaru pre každý výrobok (SKU); vymedzenie konkrétnych miest predaja, ich veľkosť a oblasť, na ktorej sa nachádza tovar spoločnosti; požiadavky na zastúpenie - určenie umiestnenia tovaru v prednom rade vitrína; počet kusov tovaru jedného tovaru (SKU); definícia "prednej" strany obalu; uhol umiestnenia produktu (pre sortiment kusov); Postupnosť rôznych SKU rovnakej značky; požiadavky na umiestnenie POSM; požiadavky na cenník; dodatočné vysvetlenia a pripomienky k funkciám umiestňovania tovaru spojených s konkrétnym obchodom

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.