Plak

plaketa
BLAHA, a dobre. Pevná doska ako identifikačný znak alebo ako ornament (s vytlačeným obrázkom, nápisom, číslom). Vrátnik s tanierom. Odznak na postroji.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.