Polish-BULGARIAN ZMLUVA 1948

Bulharsko-poľská zmluva z roku 1948.

sovietska historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.