POPRYGUN

POPRYGUN
POPRYGUN, -a (nepriama je zriedkavá), manžel. (Hovorový.). Ten, kto sa stále točí, skáče, nehyne. | manželky. skákanie , a, druh. pl. -ný.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.