Riziko chudoby

štatistický ukazovateľ vypočítaný ako pomer počtu ľudí s príjmami na úrovni hranice chudoby k celkovej populácii.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.