Generálna prokurátka

splnomocnenie na všeobecné vedenie majetku majiteľa, všetok jeho majetok s právom zastupovať jeho záujmy na súdoch a iných inštanciách.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.