Tlak na súťažiaci

See. Nahradenie ekonomického

Slovníka obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.