Pravdepodobnosť

(pravdepodobnosť) Možnosť udalosti alebo určitý výsledok. Môže byť zastúpená vo forme stupnice s rozdeleniami od 0 do 1. S nulovou pravdepodobnosťou udalosti je jej ofenzívna nemožná. Pre pravdepodobnosť 1 je výskyt udalosti povinný. V štatistikách na tomto základe sa pravdepodobnosť vypočíta matematicky.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.