Pravdepodobnosť poistnej udalosti

matematického odhadu možnosti výskytu poistných udalostí na poistné objekty, za ktoré sa vypláca poistná kompenzácia. B. s. a. - základ pre stanovenie sadzieb poistného, ​​bonusov, zliav a príspevkov pre ne. B. s. a. sa vypočíta pomocou matematického prístroja teórie pravdepodobnosti s použitím veľkého počtu zákonov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.