Hodnotenie produktu

hodnotenie kvalitatívnych (štruktúra dopytu, kategórie spotrebiteľov) a kvantitatívne (umiestnenie na trhu, dynamika obratu) charakteristiky výrobku s cieľom určiť ďalšie marketingové kroky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.