PROGRAM Komunistickej strany Ruska

(BOLSHEVIKUV) (RCP (B)) - pozri článok .. Program Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.