Promiszívny prvotriedny

cenné papiere obchodované na peňažnom trhu s relatívne nízkou diskontnou sadzbou. Zmeny zahŕňajú dlhopisy stabilných spoločností, ktoré sú akceptované bankami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.