Promissory Advance

Návrh zákona o obchodnej pôžičke na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.