Bills Broker

See. Bill-broker

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.