Promiselé komerčné

vystavený dlžníkom proti cennému papieru.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.