Promisná poznámka pre kolekcie

účet s výpočtom inkasa.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.