Upozornenie V balíku

Návrh zákona s duplikátmi. Platba akéhokoľvek z duplikátov znehodnotí zvyšok. Všetky duplikáty majú rovnaké číslo a je možné akceptovať iba jeden duplikát.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.