Bill Domestic

, ktorých povinnosti môžu byť pridelené iba rezidentom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.