Záznamník Treasurer

pokladničné poukážky
štátna bezpečnosť, krátkodobé peňažné záväzky. K. in. sú rozdelené bankám alebo iným právnickým osobám. Úrok sa neplatí podľa zákona. Vydávanie a spätné odkúpenie cenných papierov uskutočňujú centrálne banky v mene štátnych pokladničných poukážok.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.