Promiszívna komodita

, účasť na transakcii na predaj tovaru na úver.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.