Koeficient vlastníctva

koeficient, ktorý charakterizuje podiel vlastného imania na kapitálovej štruktúre spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.