Dopyt Trading

ceny komodít, evidované a zverejňované citovaný Exchange Commission.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.