Konečné znenie

posledná cena obchodného dňa ponúkaného alebo požadovaného na sekundárnom trhu cenných papierov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.